Είσπραξη εξόδων κηδείας από τα ασφαλιστικά ταμεία

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ:

 • Θεωρημένη Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών και Εξόδων Κηδείας από το Γραφείο Τελετών
 • Βιβλιάριο ασθενείας του θανόντα/σης
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου
 • Εάν υπάρχει το τελευταίο απόκομμα συντάξεως του θανόντα/σης
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης & Πλησιέστερων Συγγενών
 • Εάν η σύνταξη προέρχεται από το Τ.Ε.Β.Ε. (Ο.Α.Ε.Ε.), χρειάζεται από το Τ.Ε.Β.Ε. μία Βεβαίωση Κρατήσεων του 4%

ΙΚΑ

762€ΠΟΣΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
 • 210 5125272 ΤΗΛ. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ:

 • Αντίγραφο Ληξιαρχικής πράξεως θανάτου
 • Βιβλιάριο Ασθενείας
 • Τιμολόγιο-Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών και Εξόδων Κηδείας, (θεωρημένο από την Αρμόδια Δ.Ο.Υ ,) από το Γραφείο Τελετών πού τέλεσε την Κηδεία
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης & Πλησιέστερων Συγγενών του θανόντα/σης
 • Βεβαίωση της Υπηρεσίας Υγειονομικής Περίθαλψης περί καταθέσεως του βιβλιαρίου νοσηλείας του αποθανόντος. Στην ανωτέρω υπηρεσία πρέπει να κατατεθεί το βιβλιάριο νοσηλείας του αποθανόντος και Ληξιαρχική πράξη θανάτου
 • Σε περίπτωση που τα έξοδα κηδείας του αποθανόντος κατέβαλε τρίτος προς την οικογένεια (εκτός από το σύζυγο, γονείς ή αδερφούς) απαιτείται ακόμη ως δικαιολογητικό, εξοφλημένος αναλυτικός λογαριασμός του εργολάβου κηδειών (θεωρημένο τιμολόγιο ή δελτίο παροχής υπηρεσιών)
 • Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου του Ν.Δ. 105/1969, ότι ο αποθανών δεν ήταν ασφαλισμένος σε άλλο ασφαλιστικό ταμείο ή οργανισμό ΙΚΑ – ΤΕΒΕ κλπ. και ότι δεν δικαιούται να πάρει έξοδα κηδείας από οποιαδήποτε άλλη πηγή [Ταμείο ή οργανισμό]

ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

1.000€ΠΟΣΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
 • 210-8223629 ΤΗΛ. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ:

 • Θεωρημένη Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών και Εξόδων Κηδείας από το Γραφείο Τελετών
 • Βιβλιάριο ασθενείας του θανόντα/σης
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου
 • Εάν υπάρχει το τελευταίο απόκομμα συντάξεως του θανόντα/σης
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης & Πλησιέστερων Συγγενών

Ο.Α.Ε.Ε.

1.200€ΠΟΣΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (για άμεσα ασφαλισμένο)
 • 210-5285561 ΤΗΛ. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
 • Αντίγραφο Ληξιαρχικής πράξεως θανάτου
 • Βιβλιάριο Ασθενείας
 • Τιμολόγιο-Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών και Εξόδων Κηδείας, (θεωρημένο από την Αρμόδια Δ.Ο.Υ ,) από το Γραφείο Τελετών πού τέλεσε την Κηδεία
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης & Πλησιέστερων Συγγενών του θανόντα/σης
 • Βεβαίωση της Υπηρεσίας Υγειονομικής Περίθαλψης περί καταθέσεως του βιβλιαρίου νοσηλείας του αποθανόντος. Στην ανωτέρω υπηρεσία πρέπει να κατατεθεί το βιβλιάριο νοσηλείας του αποθανόντος και Ληξιαρχική πράξη θανάτου
 • Σε περίπτωση που τα έξοδα κηδείας του αποθανόντος κατέβαλε τρίτος προς την οικογένεια (εκτός από το σύζυγο, γονείς ή αδερφούς) απαιτείται ακόμη ως δικαιολογητικό, εξοφλημένος αναλυτικός λογαριασμός του εργολάβου κηδειών (θεωρημένο τιμολόγιο ή δελτίο παροχής υπηρεσιών)
 • Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου του Ν.Δ. 105/1969, ότι ο αποθανών δεν ήταν ασφαλισμένος σε άλλο ασφαλιστικό ταμείο ή οργανισμό ΙΚΑ – ΤΕΒΕ κλπ. και ότι δεν δικαιούται να πάρει έξοδα κηδείας από οποιαδήποτε άλλη πηγή [Ταμείο ή οργανισμό]

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ:

ΟΓΑ

800€ΠΟΣΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
 • 210-8223629 ΤΗΛ. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Η κάθε τράπεζα έχει και το δικό της σύστημα καταβολής των εξόδων κηδείας. Οδηγίες δίνονται από το Ταμείο Υγείας εκάστης Τράπεζας ώς αναφορά με την καταβολή εξόδων.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ:

 • Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών και Εξόδων Κηδείας από το Γραφείο Τελετών.
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου.

ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ (ΤΥΠΕΤ)

1335€ΠΟΣΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (για ασφαλισμένους που είναι εγγεγραμμένοι στο Σύλλογο & το ΤΥΠΕΤ)
 • 634€ ΠΟΣΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ(για ασφαλισμένους μόνο στο ΤΥΠΕΤ)
 • 210-3307252 ΤΗΛ. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Συμβουλευτείτε το Ταμείο Υγείας Νομικών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ:

 • Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών και Εξόδων Κηδείας από το Γραφείο Τελετών.
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου.

ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

1.734,82€ΠΟΣΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ(μόνο σε συνταξιούχους)
 • 210-5296272 ΤΗΛ. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Ισχύουν τα δικαιολογητικά που θα σας γνωστοποιήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ:

 • Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών και Εξόδων Κηδείας από το Γραφείο Τελετών.
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου.

Ισχύουν τα δικαιολογητικά που θα σας γνωστοποιήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ:

 • Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών και Εξόδων Κηδείας από το Γραφείο Τελετών.
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου.

ΕΥΔΑΠ

668,60€ΠΟΣΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (μόνο σε συνταξιούχους)
 • 210-5296272 ΤΗΛ. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΥΔΚΥ)

733€ΠΟΣΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ(μόνο σε συνταξιούχους)
 • 210-8809506 ΤΗΛ. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ (ΤΑΕ)

1.200€ΠΟΣΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ(για άμεσα ασφαλισμένο)
 • 210-3729626 ΤΗΛ. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΔΑΠ-ΔΕΗ

2.468€ΠΟΣΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (για άμεσα ασφαλισμένο)
 • 1.797€ ΠΟΣΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (για έμμεσα ασφαλισμένο)
 • 210-5273862 ΤΗΛ. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΤΑΠ-ΟΤΕ

1.533€ΠΟΣΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (για άμεσα ασφαλισμένο)
 • 1.234€ ΠΟΣΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (για έμμεσα ασφαλισμένο)
 • 210-8110954 ΤΗΛ. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΣΑΥ)

2.396€ΠΟΣΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (για άμεσα ασφαλισμένο)
 • 1.797€ ΠΟΣΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (για έμμεσα ασφαλισμένο)
 • 210-8816911 ΤΗΛ. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΞΥ)

1 μην.μισθό 75×25 ΠΟΣΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ για άμεσα ασφαλισμένο
 • 1/2 μην.μισθό 75×12,5 ΠΟΣΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ για έμμεσα ασφαλισμένο
 • 210-3648111 ΤΗΛ. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΩΣΕΩΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ (ΕΣΗΕΑ)

2.300€ ΠΟΣΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (για άμεσα ασφαλισμένο)
 • 1.700€ ΠΟΣΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (για έμμεσα ασφαλισμένο)
 • 210-7264700 ΤΗΛ. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΩΝ (ΤΣΕΥΠ)

3.178,66€ ΠΟΣΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (για άμεσα ασφαλισμένο)
 • 50% ΠΟΣΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (για έμμεσα ασφαλισμένο)
 • 210-3240886 ΤΗΛ. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΗΣΑΠ)

1.712,96€ ΠΟΣΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
 • 210-3293100 ΤΗΛ. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΝΑΤ)

590€ΠΟΣΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ(μόνο σε συνταξιούχους)
 • 210-4149281 ΤΗΛ. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΤΣΜΕΔΕ)

1.302€ΠΟΣΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (για ασφαλισμένους που παίρνουν 2 συντάξεις απο το ΤΣΜΕΔΕ)
 • 1.232,30€ ΠΟΣΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (για ασφαλισμένους που παίρνουν 1 σύνταξη απο το ΤΣΜΕΔΕ)
 • 615€ ΠΟΣΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (για έμμεσα ασφαλισμένο)
 • 210-3740105 ΤΗΛ. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ